Flickr Facebook instagram-ico

Change language:

  • Fasade vinter Fretheim Hotel
  • Fretheim Hotel's fasade
  • Mat av ypperste kvalitet
  • Sommerhage hos Fretheim Hotel
  • Flåmsbanen
  • Vision of The Fjords
  • Sommer på Fretheim Hotel

Stolt medlem av "De historiske hotel og spisesteder"

De historiske Hotel og Spisesteder» er ein unik medlemsorganisasjon der mange av Noregs mest sjarmerande hotell og restaurantar er representert. Eit medlemskap er rekna som eit kvalitetsstempel for verksemda, men set samstundes krav og forventningar til kvalitet, arkitektur og bevaring av historiske verdiar. Organisasjonen er internasjonalt forankra gjennom Historic Hotels of Europe og Historic Hotels of America, som er støtta av National Trust for Historic Preservation.

Med fortida som ramme ynskjer medlemane i «De Historiske Hotel og Spisesteder» å skape nye historiar for gjestene gjennom spanande opplevingar. Me vonar at desse historiane kan fortsetje å leve i gjestenes minne lenge etter dei er vel heime.

Sjølv om medlemane i «De Historiske» har individuelle særpreg og karakterar, vil du likevel finne fleire fellestrekk; ei spanande historie, utsmykking basert på lange tradisjonar, ein varm

Meir informasjon om «De Historiske Hotel og Spisesteder» finn du i vår resepsjon.

Nettstedskart