Flickr Facebook instagram-ico

Change language:

Blide damer klar for fottur i Flåm utenfor Fretheim Hotel

Vi tar sikkerheten til våre gjester, ansatte og dyr på største alvor, og oppfordrer derfor alle våre gjester til å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger. Det gjelder for eksempel å være nøye med hygiene, avstand til andre gjester og bruke håndsprit/antibac.

Vi har iverksatt en rekke tiltak for å sikre både gjester og ansatte i den spesielle situasjon vi er i. Nå er det viktig at alle følger disse anbefalingene og sørger for at alle får en trygg og god opplevelse her i Flåm. La oss alle ta ansvar for god stemning og støtte hverandre slik at dette går over all forventing.

Smitteverntiltak på våre attraksjoner og aktiviteter

Vi tar samfunnsansvar og arbeider aktivt med å sikre smittevern og hygienetiltak for å overholde krav fra myndighetene og tilrådinger fra Helsedirektoratet. Vi halverer for eksempel passasjerkapasitet på Flåmsbana, båter, busser og andre attraksjoner slik at vi har nok areal for å kunne gjennomføre forsvarlig smittevern.

Når det gjelder egne smitteverntiltak i regi av Flåm Utvikling, både om bord på Flåmsbana og på Flåm stasjon, i kundesenter og for annet publikumsareal så gjelder beskrivelse som nedenfor:

Tiltak for å redusere smitte er i hovedsak godt reinhald over alt, og at alle har god handhygiene. Til vask benyttes mikrofiberkluter. Restfuktigheten fra ein sentrifugetørr mikrofiberklut er effektivt mot fjerning av bakterier, sjølv uten såpe.

 • I Vrimlehallen og Kundesenteret blir gulv vasket med maskin, og alle overflater blir vasket med mikrofiberklut. Har økt fokus på reingjering av kontaktflater og her behandler me utvalgte flater med Barriertech Sanitiser, eitt langtidsvirkende desinfiseringsmiddel som dreper bakterier, sopp, mugg, alger og inaktiverer virus etter behandling. Om ein person med virus tar på behandlet område vil virus bli inaktivert,  denne behandlinga gjer me ca ein gong pr veke. Om ein vaskar på flater som er behandlet med Barriertech Sanitiser må ein rekne med at effekten avtar og den har ikkje lenger like lang virketid.   I tilleg er det satt opp fleire stativ med handdesinfisering i Vrimlehall og Kundesenter som gjester kan bruke.
 • Offentlege toalett blir vasket dagleg med sanitærreingjeringsmiddel, i tillegg bruker me desinfiseringsmiddel på utvalgte kontaktflater.  Me har for tiden stengt av deler av toaletta for å minimere områder som treng grundig vask/desinfisering, blir gjort vurderinger om det skal åpnest opp meir om trafikken tar seg opp igjen, men slik det er no så går det an å holde deler stengt.
 • I ansatteavdelingane på stasjonen har alle fått ansvar for reingjering/desinfisering av sine eigne arbeidsområder, me bruker her Antibac våtsevietter for overflater.
 • På tog vaskar me som vanleg dagleg, men har her også økt fokus på kontaktflater, i tillegg brukar me Barriertech Sanitiser på utvalgte kontaktflater.
 • I personalboligen for togansatte har me også dagleg reinhald når boligen har vert brukt, samt me brukar Barriertech på dørhandtak.
 • Ellers er dørene inn til ansatteavdelingane på stasjonen låst for å hindre unødvendig besøk, antallet folk på jobb er redusert til eitt minimum, den som kan har heimekontor,  samt det er hengt opp plakater med info frå Helsedirektoratet ved inngangsdører på stasjon og i tog.

Fretheim Hotel sine smitteverntiltak kan du lese mer om her: "Det er trygt å være gjest på Fretheim"

Vilkår for reiser reservert etter 05. mai 2020


Kilde: www.visitnorway.no

Informasjon om koronaviruset

Hytteforbudet er opphevet, men det er fortsatt et smittevernråd å redusere fritidsreiser for å unngå risiko for smittespredning mellom steder. Norges grenser er stengt for alle som ikke har oppholds- eller arbeidstillatelse og det innføres utstrakt grensekontroll.

Folkehelseinstituttets oppdaterte råd om innenlands fritidsreiser gjelder fra 21. april 2020 og oppfordrer til å planlegge reisene slik at du ikke bidrar til smittespredning mellom steder. Ved fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene:

 • Er du syk skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.
 • Du skal heller ikke reise eller dra på hytta når du er i karantene. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et covid-19-sykt hustandsmedlem.
 • Reis hjem, dersom tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise
 • Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.
 • Unngå kollektivtransport når det er mulig
 • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om 2 meters avstand til andre i dine omgivelser. Vær i størst mulig grad bare sammen med dem du er sammen med til vanlig og er på reise med.
 • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker. Ta om nødvendig med det du trenger hjemmefra.
 • Sjekk nettsiden til kommunen du skal reise til for å finne ut om de har lokale restriksjoner eller råd som er relevante. Du bør ikke belaste kommunen med å ta kontakt med dem for å sjekke dette ut, eller be om unntak hvis kommunen har lokale restriksjoner eller råd, men forholde deg til disse.

Annen informasjon:

Grensene er stengt for utlendinger uten oppholds- eller arbeidstillatelse. De vil bli bortvist fra grensen med hjemmel i smittevernloven. Alle norske borgere og personer som bor eller arbeider i Norge, slipper fortsatt inn i landet, inkludert EØS-borgere og deres familiemedlemmer som er bosatt eller arbeider i Norge. Det er innført midlertidig inn- og utreisekontroll på indre Schengen-grense.

Reisende som ikke har oppholds- eller arbeidstillatelse i Norge, skal forlate landet så fort som mulig.

De største flyplassene er åpne for en del internasjonale flighter, slik at turister/utlendinger kan reise ut, samt innenlandsflygninger som fortsatt går. Mange mindre flyplasser er nå stengt.

Transittpassasjerer: Friske personer uten symptomer kan ta fly til sin endelige destinasjon for å kunne være i karantene i eget hjem

Alle som har opphold i Norge, som har reist utenfor skal i karantene i 14 dager, når de kommer til landet, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Har de symptomer, skal de straks isoleres. Dette gjelder ikke jobbpendlere mellom Norge, Sverige og Danmark. Reisende fra Sverige og Finland som kom til Norge 17. mars eller senere, må i 14 dagers karantene om de ønsker å bli i Norge.

Reisende som ikke har symptomer, kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen holde avstand til andre så langt det lar seg gjøre.

Nordmenn i utlandet må forholde seg til anbefalingene fra de lokale myndighetene. Spørsmål knyttet til hva man har rett til å få dekket økonomisk, må hver enkelt ta til sitt forsikringsselskap.

Oppdatert informasjon og råd om tiltak ved reiser finner du på Folkehelseinstituttet nettsted og se utdypende reiseråd på Helse Norges nettsider.

På grunn av smittefare har attraksjoner, alpinanlegg, barer og restauranter og servicebedrifter blitt stengt, og arrangementer og aktiviteter har blitt avlyst.

Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117. Du skal kun ringe legevakten når du har behov for akutt helsehjelp.

Du kan også finne informasjon på nettstedene til Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) og Verdens helseorganisasjon (WHO):

European Centre for Disease Prevention and Control

World Health Organization

 

Nettstedskart